بسته
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو
تصویر برای دسته  Discounted books

Discounted books

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

Communicative Language Testing

نویسنده :Cyril j. Weir
تومان

Language A to Z

نویسنده : David Crystal ناشر : Longman
5,000 تومان 10,000 تومان

Poem into Poem

نویسنده : Alan Maley- Sandra Moulding ناشر : Cambridge
5,000 تومان 10,000 تومان

Lead Like The Legends

نویسنده : Steinberg ناشر: Routledge
تومان

Language Testing and Validation an Evidence-Based Approach

نویسنده : Cyril J. Weir ناشر: Palgrave Macmillan
تومان

Language Testing : The Social Dimension

نویسنده : Tim McNamara -Carsten Roever ناشر: Blackwell
تومان

Sociocultural Theory and the Teaching of Second Languages

نویسنده : James P.lantolf ناشر: equinox
تومان

An Introduction to Sociolinguistics 4th Edition

نویسنده : Janet Holmes ناشر: Pearson
60,000 تومان 80,000 تومان

Applied Linguistics in Language Education

نویسنده : Steven McDonough ناشر: Arnold
15,000 تومان 30,000 تومان

Research Design 3rd Edition

نویسنده : John W.Creswell ناشر: SAGE
25,000 تومان 50,000 تومان

Researching and Teaching Reading

نویسنده : Gabrielle Cliff Hodges ناشر: Routledge
تومان

Teaching and Researching Motivation -Second Edition

نویسنده : Zoltan Dornyei-Ema Ushioda ناشر: Longman
25,000 تومان 50,000 تومان

Teaching and Researching Reading -Second Edition

نویسنده : William Grabe ناشر: Longman
25,000 تومان 50,000 تومان

Teaching and Researching Translation -Second Edition

نویسنده : Basil Hatim ناشر: Pearson
25,000 تومان 50,000 تومان

Applied Linguistics and Materials Development-Sixth Edition

نویسنده : Ronald Wardhaugh ناشر : Wiley- Blackwell
30,000 تومان 50,000 تومان

Conversational Interaction in Second Language Acquisition

نویسنده : Alison Mackey ناشر : Oxford
تومان

Handbook of Congnitive Linguistics and Second Language Acquisition

نویسنده : Peter Robinson ناشر : Routledge
تومان

Language as a Complex Adaptive System

نویسنده : Larsen-Freeman ناشر : Wiley-Blackwell
12,000 تومان 15,000 تومان

Linguistic Terms and Concepts

نویسنده : Geoffrey Finch ناشر: Macmillan
تومان

Task-Based Language Learning

نویسنده : Peter Robinson ناشر : Wiley-Blackwell
تومان

Express Yourself in Written English

ناشر : NTC نویسنده : Frederick H. O'Connor
تومان

Writing for broadcast Journalists

نویسنده : Rick Thompson ناشر: Routledge
تومان

Key Concepts in Language and Linguistics

نویسنده : Geoffrey Finch ناشر: Palgrave
16,000 تومان 32,000 تومان

Psychodynamic Teaching

نویسنده : حمیده عصاری ناشر: انتشارات مینو
3,500 تومان

Challenges for Language Education and Policy

نویسنده : Michal Tannenbaun ناشر : Routledge
7,000 تومان 10,000 تومان

Understanding Research in second Language Learning

نویسنده : James Dean Brown ناشر: Cambridge
تومان

Linguistics An Introduction 2nd Edition

نویسنده : Andrew Radford ناشر: Cambridge
35,000 تومان 50,000 تومان

Content-Based Second Language Teaching and Learning

نویسنده : Marjorie Hall Haley ناشر: Pearson
تومان

Teaching English to Speakers of Other Languages

نویسنده : Ronald Carter- David Nunan ناشر: Cambridge
تومان

An Introduction to Language and Linguistics

نویسنده : Fasold ناشر : Cambridge
30,000 تومان 50,000 تومان

Using Newspapers in the Classroom

نویسنده : Paul Sanderson ناشر: Cambridge
15,000 تومان 30,000 تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: تومان بیشترین: 60,000 تومان
0 60000